Table 1: Primer Sequences for the fragments of CNNM4 Exon 1.

Exon Amplicon Forward primer1 Reverse primer1 Size (bp) Ta2
1 a GGCCTCCAATGCAAATGA GAGCTGCAACAAGTCGT 353 56
b CAGAGCCAGAGCAACATGG TCTGGCTGCACATTCTCCTA 579 56
c GTGGACGGACAAGGACTCAC CCAACACCATCCTTCTCACC 433 58
d TTGGGGAGATCCTACCTCAG ATACTCGCATCCCGGTGTT 388 55
e CTTCAACACCATGTCGGAGA TCTTGACGCCTCTTTTCCC 278 55

1All Primer sequences are given in 5' to 3' directi on, 2optimal annealing temperatures given in °C