Table 1: Patient characteristics.

Patient Characteristics Adults (n = 15) Adolescents (n = 18)
Mean age (range) 38.2 (19-61) 14.89 (11-17)
Gender Females: 9 (60%) Females: 7 (39%)

Marital status

Married/Partnership: 9 (60%)

Single: 5 (33%)

Widowed: 1 (7%)

Not reported

Highest educational level

Part of secondary school: 1 (7%)

Finished secondary school: 5 (33%)

Vocational/College: 3 (20%)

Undergraduate degree: 4 (27%)

Postgraduate degree: 2 (13%)

Part of secondary school: 18 (100%)

Employment status

Employed full time: 5 (33%)

Employed part time: 6 (40%)

Self-employed: 1 (7%)

student: 2 (13%)

Retired: 1 (7%)

Student: 18 (100%)

Time since GRAZAX® finished

Mean 9.7 months (2 months - 24 months) Mean 6.4 months (1 month - 18 months)
Medication taken before GRAZAX®
Anti-histamines 47% (n = 7) 22% (n = 4)
Nose spray (not specified) 33% (n = 5) 22% (n = 4)
Eye drops (not specified) 33% (n = 5) 11% (n = 2)
Inhaler (salbutamol or other) 13% (n = 2) 11% (n = 2)
Skin creams 0% (n = 0) 5.5% (n = 1)
Tablets (not specified) 0% (n = 0) 5.5% (n = 1)
Cortisone tablets 7% (n = 1) 0% (n = 0)
Homeopathy 7% (n = 1) 0% (n = 0)
Throat sweets 7% (n = 1) 0% (n = 0)